biodiversity

biodiversity
biologinė įvairovė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Gyvųjų organizmų įvairių taksonominių grupių, taip pat sausumos, gėlųjų, jūrinių ir kitų vandens ekosistemų, taip pat ekologinių kompleksų įvairovė. atitikmenys: angl. biodiversity; biological diversity vok. Artenvielfalt, f; Biodiversität, f; biologische Vielfalt, f; biotische Vielfalt, f rus. биологическое разнообразие, n; видовое разнообразие, n

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • biodiversity — also bio diversity, by 1988, from BIO (Cf. bio ) + DIVERSITY (Cf. diversity) …   Etymology dictionary

 • biodiversity — ► NOUN ▪ the variety of plant and animal life in the world or in a particular habitat …   English terms dictionary

 • biodiversity — [bī′ōdə vʉr′sə tē, bī′ōdīvʉr′sə tē] n. diversity, or variety, in the living things in a particular area, region, etc. at a particular time …   English World dictionary

 • Biodiversity — Some of the biodiversity of a coral reef …   Wikipedia

 • biodiversity — /buy oh di verr si tee, duy /, n. diversity of plant and animal species in an environment. [1985 90, Amer.] * * * Quantity of plant and animal species found in a given environment. Sometimes habitat diversity (the variety of places where… …   Universalium

 • biodiversity — adj. Biodiversity is used with these nouns: ↑conservation …   Collocations dictionary

 • biodiversity — bi|o|di|ver|si|ty [ˌbaıəudaıˈvə:sıti, dı US ˌbaıoudaıˈvə:r , dı ] n [U] technical the variety of plants and animals in a particular place ▪ the biodiversity of the rainforest …   Dictionary of contemporary English

 • biodiversity — [[t]ba͟ɪoʊdaɪvɜ͟ː(r)sɪti[/t]] N UNCOUNT Biodiversity is the existence of a wide variety of plant and animal species living in their natural environment …   English dictionary

 • biodiversity — /baɪoʊdəˈvɜsəti/ (say buyohduh versuhtee) noun the variety of species of plants, animals and microorganisms, their genes, and the ecosystems they comprise, often considered in relation to a particular area: threats to coastal biodiversity.… …  

 • biodiversity — biologinė įvairovė statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Gyvųjų žemės, jūrų ir kitų vandens ekosistemų, taip pat kitų organizmų ir ekologinių kompleksų įvairovė, įskaitant vidurūšinę, tarprūšinę ir ekosistemų įvairovę. atitikmenys …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • biodiversity — biologinė įvairovė statusas Aprobuotas sritis ūkinių gyvūnų ir paukščių genetiniai ištekliai apibrėžtis Gyvųjų organizmų rūšių, jų bendrijų, buveinių, ekosistemų ir genetinė įvairovė. atitikmenys: angl. biodiversity; biological diversity šaltinis …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”